DỊCH VỤ

AllCho thuêThiết kế - Thi côngXây dựng giải phápBảo trì - Nâng Cấp - Khắc phục

Dịch vụ IT Support, IT Help Desk

Cung cấp

Giải pháp Công nghệ thông tin

Xây dựng

Hệ thống Camera giám sát

Thiết kế | Thi công

Hệ thống Data Center

Thiết kế | Thi công

Hệ thống mạng LAN, WAN

Thiết kế | Thi công

Hệ thống mạng, máy tính văn phòng

Bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố

Thiết bị hội nghị truyền hình

Cho thuê

Thiết bị mạng, Router, Firewall, Switch

Cho thuê

Thiết bị văn phòng, máy tính, máy in, máy photo

Cho thuê